NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Weer uitstel natuurherstel Westerschelde

3 okt 2012

De rechtbank Den Haag heeft vandaag de vorderingen afgewezen in de zaak die Vogelbescherming Nederland had aangespannen tegen de Staat over het natuurherstel in de Westerschelde, waaronder het ontpolderen van de Hedwigepolder. De rechter bepaalde dat Vogelbescherming niet kan eisen dat Nederland zich aan het in 2005 met Vlaanderen gesloten verdrag houdt. Zo wordt opnieuw het broodnodige herstel van de Westerschelde vertraagd.

Vogelbescherming Nederland is teleurgesteld over deze uitspraak. Directeur Fred Wouters: “We hoopten op een positieve beslissing van de rechtbank, want het natuurherstel in de Westerschelde is keihard nodig en dit besluit had dat proces danig kunnen versnellen. Uiteraard lopen ook nog steeds de arbitragezaak die Vlaanderen tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen en de ingebrekestelling door de Europese Commissie, die de Nederlandse Staat uiteindelijk ook tot natuurherstel in de Westerschelde willen verplichten. Maar dat zijn langdurige processen die veel tijd in beslag nemen. Daarom hadden we gehoopt via deze civiele procedure dat proces te verkorten. Deze uitspraak is dus een gemiste kans. We gaan de uitspraak van de rechter nu eerst nog eens grondig bestuderen en besluiten dan wat voor vervolgstappen we nemen.”

Oproep voor het nieuwe kabinet
Vogelbescherming Nederland roept het nieuwe kabinet op het natuurherstel van de Westerschelde toch zo snel mogelijk te beginnen. In de eerste plaats vanwege de snelheid waarmee de natuur in het gebied achteruit holt. De Westerschelde is na de Waddenzee het belangrijkste natuurgebied van Nederland en daar zou het nieuwe kabinet zich juist verantwoordelijk voor moeten tonen. Fred Wouters: “De Westerschelde is een internationaal uniek estuarium maar er is steeds minder voedsel voor de enorme aantallen vogels die er broeden of voedsel zoeken. Om het proces van afbraak te keren, is nieuw getijdegebied nodig. En dat is volgens alle wetenschappelijke rapporten alleen maar mogelijk door gebieden te ontpolderen in de Westerschelde. Dat is de reden waarom we ons al jaren inzetten voor die ontpoldering, en dat ook na dit proces zullen blijven doen. Want het is de enige manier om de unieke getijdenatuur van de Westerschelde te redden.”

Naast het natuurbelang is er overigens nog een logische reden waarom het nieuwe kabinet direct met ontpolderen zou moeten beginnen. Uitstel zal de staat namelijk vele miljoenen euro’s kosten – niet erg gemakkelijk te verkopen in tijden van zware bezuinigingen. En het is ook nog eens weggegooid geld omdat zowel de procedures van Vlaanderen en de Europese Commissie uiteindelijk zullen leiden tot ontpolderingen in de Westerschelde.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet