NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeren in groen door Brabants bedrijfsleven

3 okt 2012

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en de provincie hebben een taskforce in het leven geroepen om samenwerkingen tot stand te brengen tussen de natuur en het Brabantse bedrijfsleven.

Natuurgebied
De taskforce is een voortvloeisel van het advies "Economie en natuur samen slimmer verbinden" dat SER Brabant dit voorjaar uitbracht. Diverse SER-leden gaan deel uitmaken van de taskforce. De provincie levert een kwartiermaker en ondersteuning.
De opdracht van de taskforce is om in de komende vier maanden kansrijke situaties aan te boren waarbij ondernemers bereid zijn om te investeren in natuur en landschap.

Aantrekkingskracht
"Groen en natuur blijken voor bedrijven belangrijke factoren bij de keuze van hun vestigingsplaats. Het verklaart voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht van plekken als de High Tech Campus in Eindhoven", stelt gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving). "Tegelijk willen ondernemers wel graag dat de relatie tussen die natuur en hun bedrijf duidelijk zichtbaar is. En van de uitdagingen van de taskforce is creatieve wegen te vinden om dat te bewerkstelligen."

Breed netwerk
De taskforce wordt samengesteld uit mensen uit het bedrijfsleven die beschikken over een breed netwerk. "We willen ondernemers te stimuleren medeverantwoordelijkheid te nemen voor de Brabantse natuur. En de ervaring leert dat ondernemers onder elkaar eerder tot zaken komen", stelt gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet