NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Lelystad juicht plannen voor waddengebied in Markermeer toe

27 sept 2012

Gemeente Lelystad juicht een schoon en gezond Markermeer, met ruimte voor bestaande watersporten én nieuwe recreatiemogelijkheden, zeer toe. Wethouder Luchtenveld reageert daarmee op de plannen over een toekomstbestendig Markermeer-IJmeer.

Kansen voor herstel natuurkwaliteit
Op donderdag 27 september 2012 is tijdens een symposium in Hoorn over een toekomstbestendig Markermeer-IJmeer het eindrapport van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ) gepresenteerd. In het rapport staan drie kansen beschreven voor herstel van de natuurkwaliteit van het Markermeer-IJmeer. Twee daarvan zijn plannen voor bij de kust van Lelystad, waaronder het plan Marker Wadden.

Kwakkelende natuur Markermeer
Het gaat al jaren niet goed met de natuur in het Markermeer, één van de grootste zoetwatermeren van Europa. Rondzwevend slib maakt het water troebel, de oevers zijn hard en steil, en het water is te diep voor waterplanten. Om het tij te keren hebben overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen.

Marker Wadden
Een van de mogelijkheden voor een toekomstbestendig Markermeer is de Marker Wadden. Dit is een idee van Natuurmonumenten gesteund door de Nationale PostcodeLoterij. Het idee behelst een 1500 tot 4500 hectare groot nieuw waddengebied langs de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. Een spectaculaire archipel vol leven, met zandplaten, slikvelden, rietoevers, vloedbossen en stranden; een gebied vol met nieuwe recreatiemogelijkheden, zoals kanoroutes en overnachten in een ecolodge op een eilandje. Om dit waddengebied te realiseren worden de slibdeeltjes die in het Markermeer rondzweven gebruikt, dus het water wordt tegelijkertijd helder.

Winst voor natuur en recreatie
Gemeente Lelystad juicht een schoon en gezond Markermeer, met naast ruimte voor bestaande watersporten ook nieuwe recreatiemogelijkheden, zeer toe: Dat is niet alleen goed voor het Markermeer en Lelystad, maar een nieuw natuurgebied van deze omvang is winst voor de hele regio. Natuur en recreatie worden de grote winnaars als dit nieuwe natuurgebied er komt. Dit zei wethouder Luchtenveld, tijdens het symposium in reactie op een film die de mogelijkheden van een dergelijk natuur en recreatiegebied voor de kust van Lelystad verbeeldt . Wat ons betreft komt het zwaartepunt daadwerkelijk bij Lelystad te liggen. Dat is volgens ecologen ook de beste oplossing. aldus de wethouder. Het college van Lelystad heeft deze ontwikkeling ook bepleit tijdens de onlangs afgesloten consultatieronde in het kader van de voorbereiding van een nieuwe Rijksstructuurvisie voor het gebied Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet