NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurverbetering en kostenvermindering door flexibel peilbeheer

21 sept 2012

Flexibel peilbeheer leidt tot minder kosten, doordat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht minder water hoeft te verplaatsen. Daarnaast levert deze vorm van peilbeheer natuurwinst op. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten na een jaar flexibel peilbeheer op negen lokaties. Belangrijke resultaten ter ondersteuning van de waterschapsdoelstelling voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. Bij flexibel peilbeheer ontstaan natuurlijke schommelingen in waterpeilen, door neerslag en verdamping de ruimte te geven binnen bepaalde peilgrenzen.

Flexibel peilbeheer in Loosdrechtse plassen
Een jaar na de introductie van het flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse plassen lijken de resultaten positief. Dagelijks Bestuurder Wiegert Dulfer: "Uit de eerste metingen blijkt dat het waterschap met 13 centimeter flexibel peilbeheer 75% bespaart op het inlaatwater. Ook de kosten voor defosfatering verlagen hierdoor, omdat minder kuub water hoeft worden schoongemaakt. Daarnaast dalen de bemalingskosten van uitslagwater met 30%. Deze resultaten laten zien dat je door inzetten van flexibel peil met een kleine marge, grote effecten kunt bereiken. Ook draagt deze vorm van peilbeheer mogelijk bij aan de oplossing van de nationale zoetwaterproblematiek in droge zomers.

Natuurwinst en samenwerking
Positieve resultaten zijn er ook voor de natuur en in de samenwerking met de omgeving waar het peilbeheer werd ingevoerd: zo leidt flexibel peilbeheer in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot meer flora en fauna en gezondere rietoevers. Dit vergt minder onderhoud van de oevers. Ook vermindert de inlaat van nutriŽntrijk water. Beiden betekenen een verbetering van de waterkwaliteit.

Bij aanvang van de invoering van flexibel peilbeheer bestonden zorgen bij de bewoners en ondernemers over de effecten hiervan op de bevaarbaarheid en grondwaterstanden rondom huizen. Het waterschap besloot daarom samen met hen de effecten te gaan meten. Dulfer: Hierdoor ontstond meer wederzijds begrip en inzicht in de effecten.

Achtergrond
Het waterschap werkt in dit project samen met veel verschillende partners. Tijdens het symposium Flexibel peilbeheer van denken naar doen op 13 september presenteerde Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bovenstaande resultaten aan bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincie. Dit project is met steun van en in samenwerking met verschillende partners tot stand gekomen. Meer informatie vindt u op www.innovatie.waternet.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet