NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vernieuwde DLG-organisatie sluit aan bij interne en externe opgaven

18 sept 2012

Het beleid en de verantwoordelijkheden in het landelijk gebied zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. Om optimaal invulling te geven aan bestaande en nieuwe opgaven heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) sinds 10 september 2012 een nieuwe organisatiestructuur.

De vernieuwing van de organisatie is nodig om onze krimpopgave - van 1250 fte naar 750 fte - te kunnen realiseren. Tegelijkertijd wil DLG kennis en ervaring maximaal behouden voor de opdrachtgevers Ún aanwezig blijven in de gebieden. De vernieuwde organisatie sluit hier op aan Ún laat ruimte voor de toekomstige positionering van de dienst.

Als meer compacte, flexibele, gebiedsgerichte organisatie blijven we werken in en voor de gebieden. Dit doen we in 19 kernteams gebiedsontwikkeling, verdeeld over het land. Daarnaast zetten twee bovenregionale kernteams gebiedsontwikkeling zich in voor het landelijke en internationale werk.

Onze specialistische expertise, waaronder het projectmanagement, hebben we samengebracht in vak- en productgroepen. Met hun ervaring en vakkennis ondersteunen ze optimaal het werk in de gebiedsprojecten.

Onze staf en ondersteuning zijn teruggebracht tot wat nodig is om het werk voor onze opdrachtgevers goed en verantwoord te faciliteren. Van een dienst met vier managementlagen zijn we veranderd in een organisatie met twee managementlagen.

Samengevat staat het vernieuwde DLG voor een compacte, landelijke dienst die betrokken en ondernemend is in het landelijk gebied. Een dienst die opereert in het publieke domein voor meerdere opdrachtgevers. Tot slot een dienst die wordt afgerekend op, en gewaardeerd voor, resultaat en kwaliteit.

In het nieuwe organisatieschema staan de namen en contactgegevens van de gebiedsmanagers, de hoofden van de vak- en productgroepen en de directieleden


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet