NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geozet toont lokale bekendmakingen op digitale kaart

25 sept 2012

Burgers en bedrijven kunnen vanaf 24 september op www.overheid.nl lokale bekendmakingen raadplegen op een digitale kaart. Daarvoor maakt de site gebruik van de kaartviewer Geozet, die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is ontwikkeld.

Bezoekers van www.overheid.nl kunnen door een postcode in te voeren, bekendmakingen van gemeente, provincie en waterschap, in een bepaald gebied terugvinden op een digitale kaart. Het gaat onder andere om lokale bekendmakingen van aangevraagde en verleende bouw- of kapvergunningen en gegevens over plannen van provincies en waterschappen.

Een digitale kaart is een goed middel om lokale en regionale informatie beter toegankelijk te maken. De bestaande kaartviewers zijn echter niet allemaal geschikt voor gebruik door iedereen, bijvoorbeeld door mensen met een visuele handicap. De Webrichtlijnen schrijven voor dat de Rijksoverheid haar informatie wel op een voor iedereen toegankelijke manier aanbiedt. Daarom heeft BZK Geozet laten bouwen. De Geozet-viewer op Overheid.nl maakt gebruik van de digitale kaarten van het programma Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Het ministerie van BZK heeft de broncode van de software van Geozet via de Europese website www.joinup.eu beschikbaar gesteld voor alle ge´nteresseerde partijen (bijvoorbeeld overheden en geo-bedrijven). Daardoor hebben deze partijen de gelegenheid om de software door te ontwikkelen, zodat op termijn ook andere informatietypen via de kaart opvraagbaar kunnen zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet