NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot

10 okt 2012

Natuurmonumenten en De12Landschappen waarschuwen voor achteruitgang van de natuur. Ze roepen de Tweede Kamer op om dit te voorkomen. Daartoe moeten op zijn minst de afspraken die in het Lenteakkoord voor 2013 zijn gemaakt, ook de komende jaren worden voortgezet. Ze doen dat naar aanleiding van het rapport van de commissie-Jansen, dat dinsdag is verschenen. In dit rapport worden de middelen uit het natuurakkoord verdeeld over de provincies. Hieruit blijkt dat de voor de ontwikkeling van de natuur beschikbare hoeveelheid geld en grond tekort schieten om de achteruitgang te stuiten.

Het rapport van de Externe Commissie Ontwikkelopgave Natuur (de commissie-Jansen) verdeelt de nog te realiseren natuur over de provincies en geeft aan welke gronden de provincies hiervoor moeten verkopen. De commissie concludeert dat de hoeveelheid budget en ruilgrond volstrekt ontoereikend is om de natuurdoelen te realiseren. Ook blijkt uit het advies dat de provincies 7500 hectare bestaande natuur moeten verkopen, een gebied dat groter is dan Nationaal Park Hoge Veluwe. Natuurmonumenten en De12Landschappen werken niet mee aan de uitverkoop van onze natuur. Dat kunnen we onze leden niet uitleggen.

Natuurmonumenten en De12Landschappen roepen de nieuwe Tweede Kamer op te voorkomen dat forse tekorten ontstaan en natuur en landschap uiteindelijk het slachtoffer worden. Daarom moet minimaal de 200 miljoen euro voor natuur uit het Lenteakkoord structureel toegevoegd worden aan het budget. Ook moet de ambitie om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren overeind blijven; het inkrimpen van deze ambitie met 90.000 hectare gaat Natuurmonumenten en De12Landschappen veel te ver. Gezien de huidige economische en financiŽle situatie kan hiervoor wel meer tijd worden genomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet