NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

6 miljoen euro voor Nationaal Landschap IJsseldelta

17 oktober 2012

De provincie Overijssel investeert tot en met 2015 nog eens zes miljoen euro in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat zei gedeputeerde Theo Rietkerk 17 oktober 2012 tijdens de jaarlijkse gebiedsconferentie, waar veel ondernemers en organisaties spraken over het thema 'Landbouw in de IJsseldelta, sterk en toekomstbestendig'.

Rietkerk prees de samenwerkingspartners in het Nationaal Landschap IJsseldelta: de gemeenten Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland. "Ook zij hebben toegezegd het nieuwe uitvoeringsprogramma met een looptijd tot en met 2015 te ondersteunen met menskracht en op onderdelen ook met financiŰle middelen", aldus de gedeputeerde, die aangeeft dat op deze manier de mooie resultaten van de afgelopen jaren kunnen worden geborgd en uitgebouwd. "Dankzij de samenwerking met de overheidspartijen, ondernemers en particulieren kunnen we in het Nationaal Landschap projecten realiseren, die we als afzonderlijke partijen niet voor elkaar zouden krijgen. De bekende formule 1+1=3 wordt hier heel concreet ingevuld."

Nieuw uitvoeringsprogramma
De uitvoering van projecten uit het huidige programma is bijna afgerond. In het nieuwe uitvoeringsprogramma ligt de focus op belangrijke thema's als "Energie en duurzaamheid", "Stads en dorpsranden" en "Versterken economische dragers". Als rode draad daar doorheen wordt ook gewerkt aan de beleidsdoelen op gebied van natuur en water en "Het verhaal van het Nationaal Landschap IJsseldelta". Volgens Rietkerk is dat laatste thema ook belangrijk: "Als bewoners en ondernemers meer weten over de achtergronden van het landschap, dan leidt dat automatisch tot een grotere waardering en ontstaat er energie om het Nationaal Landschap te versterken en te behouden voor de toekomst. Op die manier werken we aan de trots van de inwoners en de bewondering van de bezoekers."

Projecten zoals de Kamper Kogge
Sinds 2006 hebben de provincie Overijssel en de gezamenlijke partners ruim twaalf miljoen euro ge´nvesteerd in meer dan honderd verschillende projecten. "En dan heb ik het nog niet eens over de investeringen, die door bedrijven en particulieren zijn gedaan", aldus Rietkerk, die aangeeft dat bijvoorbeeld het feit dat de Kamper Kogge gisteren bij het archeologisch onderzoek over de IJssel kon varen, ook mede mogelijk is gemaakt, dankzij financiering van het Nationaal Landschap."We hebben destijds ruim 150.000 euro ge´nvesteerd om de bouw van de replica te ondersteunen en in het toegankelijk maken van de Koggewerf."

Landbouw als drager
Een groot deel van de investeringen is volgens Rietkerk besteed aan de versterking van de landbouw in het Nationaal Landschap IJsseldelta. "Van oudsher is dat natuurlijk ÚÚn van de belangrijkste dragers in dit gebied. Daarom hebben we mee-ge´nvesteerd in ontwikkelingen voor bedrijfsverbreding op onder meer het gebied van recreatie en zorg. We hebben ge´nvesteerd in verduurzaming van de sector en een impuls gegeven aan de versterking van de biodiversiteit op het land (bijv. weidevogels) en in de sloten. Geld ging ook naar agrarisch natuurbeheer en de bouw van nieuwe stallen, die beter passen in het landschap. En we hebben meege´nvesteerd in het kavelruilproject rondom Genemuiden.

Kortom: er is serieus werk van gemaakt. En daar willen we mee doorgaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat door heel veel partijen vandaag wordt nagedacht over de toekomst van de landbouw in de IJsseldelta. Ik ga er vanuit dat de ideeŰn worden vertaald in doelgerichte projecten, die vanuit het nieuwe uitvoeringsprogramma kunnen worden ondersteund."

Rietkerk verwacht initiatief uit het veld
"Als we samen de schouders eronder blijven zetten, kunnen we ook de komende jaren veel bereiken in het Nationaal Landschap IJsseldelta, ook na 2015", zegt Rietkerk. "Ik verwacht daarom veel van de Advies- en initiatiefraad met vertegenwoordigers van dertig verschillende organisaties uit het gebied. Maar ook van individuele bewoners en ondernemers."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet