NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra stimulans projecten Noord-Hollands Waddengebied

16 okt 2012

De provincie Noord-Holland stelt voor de periode 2012-2013 € 3 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ecologie of economie van het Noord-Hollandse Waddengebied. In aanmerking komen projecten die passen binnen de zogeheten pioniersprogramma’s van het Waddenfonds. De provinciale cofinanciering is bedoeld als laatste zetje om projecten van de grond te laten komen, als dat echt nodig is.

Gedeputeerde Geldhof: ‘Voorop staat dat initiatiefnemers alles in het werk stellen om zelf de financiering rond te krijgen. De Noord-Hollandse cofinanciering is bedoeld om partijen die daar echt niet in slagen te helpen. Met de regeling willen we zorgen dat potentieel mooie waddenprojecten, alsnog kunnen worden uitgevoerd.’

Alleen projecten die subsidie toegekend krijgen uit het Waddenfonds, en in overwegende mate hun werking hebben in het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied, komen in aanmerking voor subsidie uit de cofinancieringregeling. Bij aanvragen wordt kritisch beoordeeld of partijen zich voldoende hebben ingespannen om zelf voor financiering te zorgen. De subsidie uit de Noord-Hollandse regeling bedraagt maximaal € 300.000,- per project. Meer informatie over de Noord-Hollandse cofinancieringsregeling voor het Waddenfonds: www.noord-holland.nl, bij het digitaal loket.

Subsidie aanvragen bij het Waddenfonds
Belanghebbenden kunnen sinds 1 oktober subsidieaanvragen indienen bij het Waddenfonds. Meer informatie over de pionierprogramma’s en het indienen van aanvragen voor het Waddenfonds: www.waddenzee.nl/waddenfonds. Op deze website zijn het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten opgenomen.

Het Waddenfonds is per 1 januari 2012 door het Rijk overgedragen aan de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het fonds is bestemd voor versterking van de ecologie en economie van het Waddengebied. Hiervoor is tot 2026 € 500 miljoen beschikbaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet