NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurwet Bleker controversieel verklaard

10 okt 2012

De natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) is dinsdag 9 oktober 2012 controversieel verklaard. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel daartoe van de PvdA. Alleen CDA en VVD waren tegen. Natuurmonumenten is blij dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet in behandeling heeft genomen en de uitkomst van de coalitiebesprekingen afwacht

De nieuwe natuurwet is de beoogde opvolger van de Flora-faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Uit de evaluatie van de natuurwetgeving in 2008 bleek dat het zinvol is om deze drie wetten samen te voegen tot een wet. Natuurmonumenten steunt deze aanbeveling op voorwaarde dat de bescherming van natuur en landschap niet verslechtert.

Nieuw kabinet aan zet
“Naar onze mening is het aan een nieuw kabinet om een natuurvisie op te stellen en het bijbehorende juridische instrumentarium te kiezen,” aldus Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten.

Als het aan Natuurmonumenten ligt, geldt voor de nieuwe natuurwet de intrinsieke waarde van de natuur als leidend beginsel. Dit betekent dat iedereen in Nederland zorgvuldig en respectvol met de natuur moet omgaan. Voor de betrokken overheden zou de verplichting moeten gelden actief te zorgen voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Op die manier voorkom je dat de situatie van soorten in Nederland verslechtert.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet