NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regels binnenvisserij eenvoudiger

10 okt 2012

Regels voor de binnenvisserij zijn eenvoudiger gemaakt. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een aantal besluiten op het gebied van de binnenvisserij gewijzigd.

Geen vergunning meer nodig
Beroepsvissers hoeven geen vergunning meer aan te vragen voor binnenvisserij met elektrovistuigen. In de praktijk werd op bijna alle aanvragen positief beslist. Naast de algemene regels voor het gebruik van beroepsvistuigen heeft deze vergunningsplicht geen meerwaarde meer maar levert wel administratieve lasten op.

Nachtvisserij
Ook de visserijwetvergunning om ís nachts met een hengel te vissen op bijvoorbeeld karper komt te vervallen.

Bij vissterfte of dreiging daarvan mogen de vissen voortaan onmiddellijk met beroepsvistuigen worden opgevist en overgezet naar een nabijgelegen veilig water. Hiervoor hoeft geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Zo wordt onnodig dierenleed voorkomen.

Andere wijzigingen regels binnenvisserij
Enkele andere veranderingen als gevolg van de wijziging in de besluiten zijn:

Sportvissers mogen het hele jaar door met wormen als aas vissen. Dit was verboden in april en mei, de paaiperiode (tijd van ei-afzetting en -bevruchting). Kwetsbare vissoorten blijven in deze periode onverminderd beschermd. Voor deze soorten geldt dan een terugzetplicht.
Sportvissers mogen ook op meerval vissen. Ze moeten de vis wel weer levend terugzetten. Beroepsvissers mogen geen meerval vangen.
Er komt een verkoopverbod van vis voor sportvissers. Alleen beroepsvissers mogen nog vis uit de binnenwateren verkopen.
De regels voor minimummaten en perioden waarin niet mag worden gevist, worden voor een aantal vissoorten aangepast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet