NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe natuur bij Nieuwkoopse Plassen

26 okt 2012

Ondanks de bezuinigingen op natuur, heeft het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen er drie nieuwe natuurgebieden bij gekregen. Het gaat om Ruygeborg, Bovenlanden en de eerste fase van de Meijegraslanden. Vandaag/26 oktober heeft gedeputeerde Han Weber samen met Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten deze nieuwe natuurgebieden bij de Nieuwkoopse Plassen geopend.

Ruygeborg
Ruygeborg is een kleinschalig (51ha) gevarieerd, nat gebied tussen Nieuwkoop en Noorden.
In het gebied is op de bestaande kreekrug een wandelpad aangelegd. Vanaf het wandelpad door het natuurgebied kan men genieten van kleine plassen waar allerlei vogels naar hun kostje zoeken. De naam Ruygeborg voor dit gebied is bedacht door de bewoners, naar de naam van een burcht die stond ingetekend op een kaart uit 1629.

Bovenlanden
Bovenlanden is een natuurgebied met veel weidevogels. Een deel van het gebied is ingericht als schraalgrasland. Het vormt een essentiële schakel tussen het natuurgebied Nieuwkoopse Plassen en de grote natuurgebieden ten noorden en oosten hiervan: de Vinkeveense Plassen, Botshol en de verderop gelegen Vechtplassen. Bovenlanden ligt op de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het gehele gebied is circa 470 hectare groot, waarvan ongeveer 110 hectare in Zuid-Holland ligt.
In deze graslanden komt meer ruimte voor zeldzame planten (blauwe knoop, moerasviooltje, spaanse ruiter) en de weidevogels Bij het natuurgebied is een vogelkijkpunt om de weidevogels (grutto en tureluur) van een veilige afstand te kunnen bekijken

Eerste fase Meijegraslanden
De Meijegraslanden (ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen) is een gebied van 500 hectare. Het gebied Meijegraslanden vormt een schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland en heeft een belangrijke functie voor de Nieuwkoopse Plassen en in de natuurverbinding tussen Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. Een deel van dit gebied is nu ingericht als natuurgebied. Juist de combinatie van natuur met medegebruik door de landbouw is een belangrijk uitgangspunt geweest bij deze eerste fase van de inrichting. Zowel Natuurmonumenten als de pachters hebben meegepraat over de uiteindelijke inrichting.
Door deze inrichting ontstaat ook een robuuster watersysteem, en draagt het bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Van de inrichting profiteren weidevogels en planten zoals de dotterbloem en de echte koekoeksbloem. In de toekomst wordt onderzocht hoe het het gebied beter toegankelijk kan worden gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers.

De drie natuurgebieden zijn ontwikkeld met betrokkenheid van bewoners. De Stichting ‘Wei in de Bovenlanden’, Stichting Meijegraslanden en de klankbordgroep van bewoners van onder andere de Julianalaan hebben een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de gebieden. Gedeputeerde Weber: "Door die verwevenheid van economie en ecologie kan het ook niet anders. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we ook het traject voor het verbeteren van de kwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen tot een goed einde brengen."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet