NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeringsbudget Landelijk Gebied afgerond

23 nov 2012

Staatssecretaris Co Verdaas van Economische Zaken heeft op 23 november 2012 met alle provincies een overeenkomst getekend waarmee de uitvoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is afgerond. Het afronden van het ILG is onderdeel van de afspraken tussen rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Staatssecretaris Verdaas en de Gedeputeerden landelijk gebied markeren hiermee een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en provincies en zien het als startpunt voor het versterken van het natuurbeleid zoals in het Regeerakkoord is vastgelegd.

Landelijk gebied mooi en leefbaar
Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is een subsidieregeling om het landelijk gebied mooi en leefbaar te houden. In het ILG zijn het rijksgeld en doelen samengevoegd voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Het gaat dan om een gezamenlijke aanpak van natuur, landschap, recreatie, landbouw, milieu en water. Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de doelen en de uitvoering van het ILG. De provincies zorgen voor de uitvoering. Sinds 2007 hebben ze de volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor inrichting van het platteland.

Natuurbeleid decentraliseren
Beoogd was een periode van 7 jaar (2007-2013). In het decentralisatieakkoord natuur is afgesproken het ILG eerder te beŽindigen en het natuurbeleid verder te decentraliseren naar de provincies. In de getekende overeenkomsten is ook opgenomen hoeveel geld in 2012 en 2013 van het Rijk naar de provincies worden gedecentraliseerd om daarmee bij te dragen aan de uitvoering van het natuurbeleid. In totaal gaat het om zoín 3 miljard euro.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet