NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur, landbouw en recreatie profiteren van grondruil in Haren

22 november 2012

Op donderdag 22 november is de toekomstige grondverdeling van ruim 3.800 hectare grond in Haren vastgelegd. Door gronden te ruilen hebben de boeren hun land nu dichter bij de boerderij, waardoor ze efficiŽnter kunnen werken. Hierdoor kwam ook grond vrij voor de aanleg van natuurgebieden. De bereikbaarheid en waterhuishouding in het gebied zijn verbeterd. Ook kunnen recreanten gebruik maken van diverse fiets- en wandelpaden. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg was aanwezig in Noordlaren bij de officiŽle ondertekening van de Akte van Toedeling.

Locatie
Het gebied van de herinrichting Haren beslaat de hele gemeente Haren en bevindt zich ongeveer tussen de stad Groningen, Noordlaren, De Drentse Aa en het Drentsche Diep. Door het ruilen van grond is het aantal percelen teruggebracht van 3.517 naar 1.855. Van de in totaal 3.814 hectare is 1.059 hectare van eigenaar verwisseld. De nieuwe eigendomssituatie wordt ingeschreven bij de openbare registers van het Kadaster.

Resultaten
In het gebied dat heringericht werd zijn de natuurgebieden Oosterhaar en Onner- en Oostpolders tot stand gekomen. Aan de Meester Koolweg is een fietspad aangelegd. Waterschap Hunze en Aaís heeft de kade van het Drentsche Diep verbreed en versterkt. Ook heeft het waterschap het gemaal Glimmen gebouwd en de benedenloop van de Drentsche Aa hersteld. In het oostelijk deel van het gebied zijn werkzaamheden uitgevoerd om noodwaterberging mogelijk te maken.

Doelen
In 1999 heeft de provincie Groningen het landinrichtingsplan Haren vastgesteld. De belangrijkste doelen in het plan waren de verbetering van de landbouw en het aanleggen van natuurgebieden. Om dit mogelijk te maken was het nodig dat er met land werd geruild, zowel door boeren als particulieren. Het plan is opgesteld en uitgevoerd door de landinrichtingscommissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aaís, LTO Noord, natuurorganisaties en het Kadaster. Het projectmanagement en secretariaat zijn in handen van Dienst Landelijk Gebied

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet