NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

56 miljoen voor Brabantse Landschappen van Allure

13 nov 2012

De provincie Brabant investeert 56 miljoen in drie Brabantse Landschappen van Allure: Het Groene Woud, de Maashorst en de Brabantse Wal. De commissie Ecologie en Handhaving (EH) heeft vrijdag 9 november ingestemd met een begrotingswijziging die dit geld vrijmaakt.

In de gebieden werken lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties samen om de natuur en het landschap mooier en toegankelijker te maken. De provincie en regios investeren gezamenlijk minimaal 100-110 miljoen euro in natuur- en landschapsprojecten uit de streek.

Bidbook
In 2012 is in de streek hard gewerkt aan het uitzetten van de koers voor hun gebied. Die koers en bijbehorende projectvoorstellen kunt u bekijken in het bidbook Landschappen van Allure. De projecten zijn in samenhang met recreatie en toerisme, innovatieve landbouw, gezondheidszorg, leefbaarheid of cultuurhistorie. Projecten die groen licht krijgen gaan in 2013 van start.

Ambitie
Mooie landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Zo werkt de provincie Noord-Brabant samen met partners aan haar ambitie om een Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie te zijn én te blijven.

Investering
Het geld om te investeren in de Landschappen van Allure is afkomstig uit de opbrengsten van de verkoop van Essent-aandelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet