NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kanoeten dupe van zoutwinning Waddenzee

5 nov 2012

Natuurmonumenten en de Waddenvereniging zijn bezorgd over het plan van Frisia Zout B.V. om zout te winnen onder de Waddenzee. Door het wegpompen van zout dreigen de voedselgronden van tienduizenden trekvogels onder water verdwijnen.

Met name voor de kanoetstrandloper kunnen de gevolgen desastreus zijn. De natuurorganisaties dringen er bij de overheid per brief op aan om pas een vergunning voor zoutwinning in de Waddenzee af te geven als de overleving van de trekvogels is gewaarborgd.

Uitgemergeld
Elk najaar bezoeken tienduizenden kanoetstrandlopers het wad. Ze broeden op de toendra’s in Canada, Groenland en Siberië. De kanoeten vliegen duizenden kilometers, met slechts hun lichaamsvet als brandstof. Ze komen totaal uitgeput aan op het door Natuurmonumenten beheerde waddeneiland Griend. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Bij aankomst wegen de vogels nog maar de helft van de oorspronkelijke 200 gram.

Opvetten
Voordat kanoeten de volgende krachtmeting aankunnen, moeten de kanoeten ‘opvetten’. Dat betekent eten en uitrusten. Om voldoende schelpen te vinden, moeten de kanoeten bij laag water hard werken. Extra hard, omdat hun favoriete voedsel - het dunne schelpje ‘nonnetje’ - grotendeels verdwenen is.

Tankstation
Het blijkt dat alleen het meest westelijke deel van de Waddenzee geschikt is als tankstation voor de kanoeten. Door tijdsverschillen in het getij hebben de vogels alleen hier voldoende de tijd om te eten. Het is eerst laag water onder Vlieland en dat schuift langzaam op richting Harlingen. De kanoeten volgen het lage water. In totaal hebben ze hierdoor per dag vier uur langer om te eten dan elders in de Waddenzee. Bij hoog water zoeken ze een veilige plek op het onbewoonde eiland Griend en de zandplaat Richel. Als de kanoeten met te weinig lichaamsvet vertrekken, eindigt de lange reis ergens halverwege met de dood.

Bodemdaling in de Waddenzee
Uitgerekend in dit breedste en voor kanoeten onmisbare stuk Waddenzee wil Frisia gedurende twintig jaar aan zoutwinning gaan doen. Het maatschappelijke belang van de zoutwinning op deze plek en op deze schaal is niet duidelijk. Een bodemdaling in dit deel van de Waddenzee, heeft verstrekkende gevolgen voor de kanoeten. Tijdens de zoutwinning verdwijnen grote oppervlaktes wadplaat onder water. Op andere plekken neemt de droogvaltijd met ruim veertig procent af.

Nachtmerrie
Om de bodemdaling die ontstaat door de zoutwinning in de Waddenzee weer te herstellen, stellen de verschillende rapporten extra zandsuppleties voor. Die zandsuppleties zelf zijn de zoveelste aantasting van de natuur. Bovendien blijkt uit de berekeningen dat te weinig zand zal worden toegevoegd. Als straks ook Griend verdwijnt, verliezen de kanoeten behalve hun eetkamer, ook hun slaapkamer en is de nachtmerrie compleet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet