NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste subsidies Waddenfonds verleend

12 nov 2012

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog, automooring voor veerboten en de innovatieve versterking van de Prins Hendrikdijk. Aan de 3 projecten is in totaal 14 miljoen Euro subsidie toegekend.

De eerste twee projecten zijn obstakelvrij. Zij kunnen binnenkort worden opgestart. Voor de Prins Hendrikdijk wordt met het toekennen van de subsidie van het Waddenfonds een eerste stap gezet. De subsidie werkt hier als katalysator om de natuurlijke variant van deze dijk mogelijk te maken.

Vernieuwde werkwijze Waddenfonds
De subsidies zijn met snelle en zorgvuldige besluitvorming tot stand gekomen. Dit is het resultaat van de vernieuwde werkwijze van het WF. Hierbij wordt bij de aanvragen aan de ‘voorkant’ van het proces al zoveel mogelijk duidelijkheid en samenhang gecreëerd. Ook moeten projecten klaar zijn om te starten met de uitvoering. Daarvoor zijn vier themaregisseurs benoemd. Zij ondersteunen aanvragers om te voldoen aan voorwaarden en eisen. Daarnaast leggen zij verbindingen omdat een integrale benadering de voorkeur heeft. Ook wordt niet meer met tenders gewerkt. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend. Een aanvraag wordt binnen 13 weken afgehandeld.

Opening Waddenfondsloket
Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: “Op 1 oktober 2012 is het Waddenfondsloket geopend. Prachtig dat nu al aan drie projecten subsidie kan worden toegekend. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan het Waddengebied. Onze vernieuwde aanpak van het Waddenfonds is succesvol. Op naar de volgende toekenningen!”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet