NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nu kans achteruitgang natuur op platteland te stoppen

6 nov 2012

Nu is het moment om de enorme achteruitgang van de natuur op het Europese platteland te stoppen. In een brandbrief roepen Nederlandse natuurorganisaties de kersverse staatssecretaris van Landbouw Co Verdaas vandaag op om de aanstaande onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hiervoor te gebruiken. Tegelijkertijd met Verdaas krijgen alle Europese landbouwministers vandaag eenzelfde brandbrief.

Brussel praat de komende maanden over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Simpel gezegd komt het er op neer dat de EU het geld voor de landbouw opnieuw gaat verdelen: welk bedrag is er voor inkomenssteun voor boeren en welk bedrag voor agrarisch natuurbeheer. De afgelopen decennia kenmerkte het landbouwbeleid zich door het steunen van de intensieve landbouw. De landbouwsubsidies dragen nauwelijks bij tot een verduurzaming van de sector.

Gevolg: de kaalslag die de afgelopen vijftig jaar op het Europese platteland heeft plaatsgevonden is ongekend. In grote delen van West-Europa is het cultuurlandschap vernield en Oost-Europa volgt met rasse schreden. De biodiversiteit en de kwaliteit van het landelijke gebied van Europa keldert in ongekend tempo naar beneden. Bijvoorbeeld het aantal vogels is op het boerenland met meer dan 60% afgenomen In Nederland is de patrijs daarvan het meest schrijnende voorbeeld. De meest karakteristieke vogel van het Nederlandse akkerland is bijna volledig weggevaagd. Sinds 1970 is het aantal patrijzen met 95% afgenomen! Je ziet ze bijna nergens meer.

Omdat de trend in de hele EU hetzelfde is, wordt vandaag in alle EU-landen door nationale natuurorganisaties een brandbrief naar de ministers van landbouw gestuurd met het volgende dringende appèl: Stop met het afgeven van blanco cheques voor intensieve landbouw en investeer alleen in landbouw die goed is voor mens en omgeving!

Deze reactie wordt mede ondersteund door de internationale organisaties BirdLife Europe, ARC2020, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, IFOAM-EU Group, Civilscape en WWF. In Nederland is de brief ondertekend door Vogelbescherming Nederland, De 12 Landschappen, Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, Landschapsbeheer Nederland en Milieudefensie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet