NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland ruim dertig kilometer duurzame oevers rijker

19 dec 2012

Dit jaar is Flevoland in totaal zo’n dertig kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers rijker. Waterschap Zuiderzeeland legt tot en met 2015 in totaal 185 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers dragen bij om aan de doelstellingen van de Europese en Nederlandse regels te voldoen, voor het zorgen van meer waterberging en een verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast is een natuurlijke of duurzame oever op langere termijn goedkoper, omdat minder onderhoud nodig is.

Werkzaamheden
Tot en met 2015 worden zo’n zeventig tochten duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Het groot aantal aan te leggen kilometers in zo’n korte tijd is in Nederland. Dit jaar zijn de Ankertocht, Bomentocht, Eendentocht, Espelerdwarstocht, Espelertocht, Friese Hoek-D-tocht, Keteltocht, Pilotentocht, Sluitgattocht, Ramstocht, Redetocht, Uilentocht, Vuurtocht en de Westermeertocht duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Op dit moment werkt Waterschap Zuiderzeeland aan de voorbereidingen voor 2013, 2014 en 2015. “We hebben voor de aanleg subsidies via provincie Flevoland ontvangen. Een voorwaarde voor deze verkregen subsidie is een versnelde aanleg. Door de goede samenwerking met grondeigenaren in het landelijk gebied is een groot aantal kilometers aangelegd. Ik heb er het volle vertrouwen in dat volgend jaar ruim vijftig kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aangelegd worden”, aldus heemraad Jaap Naaktgeboren.

Duurzame en natuurvriendelijke oevers
Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een dergelijke oever wordt de traditionele berm ongeveer 2,5 meter verruimd, waarvan een 1,5 meter brede plasberm ongeveer 30 centimeter onder water staat. Natuurvriendelijke oevers komen met name voor langs natuurgebieden. De oevers hebben meestal een flauwere aflopende helling en de breedte van deze oevers varieert tussen de 1,5 en 15 meter.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet