NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid Holland maakt werk van natuur

13 dec 2012

Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen. Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen, aldus Han Weber.

Het rapport laat zien dat de biodiversiteit in Zuid-Holland de laatste jaren over het algemeen stabiel is. Voor n soortengroep, de rode lijstsoorten (en dan vooral de 'bedreigde rode lijstsoorten'), is er echter nog steeds sprake is van een afname. Een rodelijstsoort is een soort die uit Nederland is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Daar staat gelukkig tegenover dat het met de rest van de natuur al wat beter gaat.

Behoud van biodiversiteit
En van de indicatoren in de provinciale begroting is het behoud van biodiversiteit. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven aan Alterra om een Zuid-Hollandse indicator te ontwikkelen, vergelijkbaar met de landelijke indicator. Voor 2010 heeft Alterra een nulmeting uitgevoerd, zodat de stand van zaken in latere jaren daarmee kan worden vergeleken. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen zetten, is de situatie vanaf het jaar 2000 in beeld gebracht. Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar 2013 de stand van zaken ten aanzien van de gegevens van 2011 in beeld worden gebracht, en tegen het eind van 2013 de stand van zaken 2012.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet