NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snel investeren in groen woon- en werkklimaat

19 dec 2012

De aanwijzingen dat een groene omgeving goed is voor je gezondheid zijn overduidelijk. Duidelijk genoeg om snel meer te investeren in een woon- en werkklimaat met veel natuur. Dat was de heldere boodschap van deelnemers aan het debat ‘Het groene medicijn’ in De Balie (Amsterdam) op 18 december.

Volgens directeur Laurent de Vries van de GGD is het de hoogste tijd dat er nu werk gemaakt wordt van investeringen in groene omgevingen. Bewijs dat natuur een positief effect heeft op gezondheid en welzijn is er volgens hem meer dan genoeg. Dat er in de gezondheidszorg nog weinig gedaan wordt met dit gegeven, heeft te maken met de enorme nadruk op genezen in plaats van op voorkomen. Van het onderzoeksgeld gaat 99,7 procent naar curatieve zorg en slechts 0,3 procent naar preventie.

Gezonder van groen
Onderzoek van sociologe Jolanda Maas heeft uitgewezen dat mensen die in een groene omgeving wonen zich niet alleen gezonder voelen, ze zijn ook gezonder. Wouter Bos heeft daarop in zijn huidige functie bij KPMG berekend dat jaarlijks 400 miljoen bespaard wordt als 10 miljoen mensen in een groenere omgeving zouden wonen dan ze nu doen. Omdat mensen in een groene omgeving minder ziek zijn, zijn ze bovendien productievere werknemers.

Aan de slag
Voor Marjan Minnesma, directeur van Urgenda (organisatie die Nederland snel duurzaam wil maken), is er dan ook niet meer onderzoek nodig. “Het probleem is dat we altijd alles willen kwantificeren. We moeten eens aan de slag.” Dat vindt ook Ruben Wenselaar van zorgverzekeraar Menzis. “Natuur in de omgeving nodigt uit om te bewegen. Als kinderen nu meer gaan bewegen voorkomen we op termijn allerlei gezondheidsproblemen.”

Debatreeks
Het debat in De Balie was de tweede in de reeks Goudader Natuur over de economische waarde in de natuur. De Balie organiseert de debatten samen met Natuurmonumenten. Op 29 januari is het derde en laatste debat; het thema is dan waterbeheer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet