NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten en LTO willen groen kerstakkoord

14 dec 2012

Natuurmonumenten en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland willen zo snel mogelijk een akkoord sluiten met het kabinet om de impasse in het natuur- en landbouwbeleid op te lossen. Die is ontstaan door de snelle regeringswisselingen en het plotselinge vertrek van staatssecretaris Co Verdaas. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff en Siem Jan Schenk van LTO Noord bepleiten dat in een interview met ‘Boerderij Vandaag’.

Door deze impasse weten natuurbeschermers en boeren vaak niet waar ze aan toe zijn. Daarom moet er in elk geval uiterlijk in het vroege voorjaar een agenda liggen voor de toekomst van dossiers zoals Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

“Wij willen dat de nieuwe staatssecretaris het initiatief neemt om met ons en de provincies afspraken te maken over de toekomst van het platteland”, aldus Jan Jaap de Graeff . “En dan het liefst met een horizon die verder strekt dan één kabinetsperiode of de termijn van één staatssecretaris. Of dit nu leidt tot een groen kerst- of een geel krokusakkoord kan me eigenlijk niet zo veel schelen. Als het maar snel gebeurt.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet