NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘Ingrijpen onvermijdelijk door sterke groei aantal ganzen’

7 dec 2012

Aan het doden van dieren werkt Natuurmonumenten niet mee, tenzij de schade zo groot is dat het niet anders kan. Dat zegt algemeen directeur Jan Jaap de Graeff over het akkoord dat is bereikt over het beperken van het aantal ganzen in ons land. “Door de enorme groei van het aantal ganzen is ingrijpen helaas onvermijdelijk geworden. Dat doen wij in een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, op weg naar een duurzame ganzenpopulatie.”

Alleen ganzen die blijven
De provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties (de zogenoemde Ganzen-7) zijn het 6 december eens geworden over maatregelen om de schade die ganzen veroorzaken aan landbouwgewassen en in natuurgebieden te verminderen. Daarom zal het aantal ganzen dat niet wegtrekt, maar ’s zomers in Nederland broedt, worden verminderd tot het niveau van 2005. De trekganzen die in ons land komen overwinteren worden met rust gelaten.

Ook schade in natuur
De afgelopen jaren blijven steeds meer grauwe en brandganzen in ons land om te broeden. Ze vreten niet alleen graslanden van boeren kaal, maar ook de orchideeënrijke graslanden van natuurorganisaties. Ook verdringen ganzen weide- en rietvogels. Verder ondervindt het vliegverkeer in toenemende mate hinder van de ganzen die in Nederland blijven.

Nieuwe groei voorkomen
Als er nu niets aan wordt gedaan, dan blijft de schade toenemen. Daarom hebben de provincies en de Ganzen-7 besloten om in te grijpen. De komende vijf jaar worden vele tienduizenden overzomerende ganzen gevangen en gedood. Tegelijkertijd wil Natuurmonumenten in broedgebieden maatregelen nemen om te voorkomen dat het aantal ganzen weer sterk toe gaat nemen. Dat kan bijvoorbeeld door hekken te plaatsen tussen broedgebieden en graslanden. Of door graslanden te laten verruigen, zodat er minder eiwitrijk gras groeit. Dit betekent dat er minder vreten is voor kuikens. Een andere optie is om in broedgebieden te stoppen met de jacht op vossen, de natuurlijke vijanden van ganzen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet