NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies en Ganzen-7 sluiten Ganzenakkoord

7 dec 2012

Provincies en de zeven natuur- en landbouworganisaties (Ganzen-7) hebben een ganzenakkoord gesloten. Dit is een doorbraak in een lastig dossier waarin het maatschappelijk veld en de overheid de handen ineen hebben geslagen. Het ganzenakkoord biedt een oplossing voor opvang en beheer van ganzen in Nederland. Ganzen horen bij Nederland, maar de grote aantallen zorgen op dit moment voor teveel overlast. In het ganzenakkoord zijn afspraken gemaakt om het aantal standganzen (broedganzen) in Nederland te verkleinen.

Een gezamenlijke aanpak
Provincies en de natuur- en landbouworganisaties constateren dat de schade aan landbouw en natuur door standganzen in de zomer te groot wordt. De populatie groeit omdat steeds meer ganzen in de zomer niet meer wegtrekken, maar in Nederland blijven broeden. Als er nu niets aan wordt gedaan, dan blijft de schade toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van het CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. Voor alle organisaties is het een akkoord van geven en nemen. Daar staat tegenover dat er nu een brede landelijke aanpak is afgesproken. “Een aanpak die ondersteuning geniet van alle betrokkenen, die samen hetzelfde beleid voor ogen hebben. Dat is een grote stap voorwaarts”, aldus gedeputeerde Kramer (Friesland/Fryslân) en gedeputeerde Bond (Noord-Holland) die namens de provincies in het verband van het Interprovinciaal Overleg (IPO) de onderhandelingen hebben gevoerd.

Zomer versus winter
Uitgangspunt is dat Nederland een land is waar ganzen thuis horen en welkom zijn. Het akkoord garandeert rust voor overwinterende ganzen. Centraal staat dat in de winter geen trekganzen geschoten worden. Omdat vooral de standganzen voor economische en ecologische schade zorgen, is afgesproken deze ganzen te reduceren naar de aantallen van 2005. De komende vijf jaar wordt er van maart tot en met oktober werk gemaakt van het verkleinen van het aantal standganzen (in de zomer). Hiervoor worden de precieze maatregelen regionaal in onderling overleg tussen de betrokken organisaties vastgesteld. Deze nieuwe werkwijze gaat vanaf volgend jaar in.

Ganzen-7
De Ganzen-7 zijn De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet