NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

DLG ontsluit digitale fiets- en wandelroutedata

26 nov 2012

Overheden en andere organisaties kunnen nu voor hun beleids- en planvorming eenvoudig gebruik maken van digitale gegevens van fiets- en wandelroutes in het Nationaal Georegister. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft hier namens het ministerie van Economische Zaken ook de routegegevens van de Landelijke Routedatabank goed toegankelijk gemaakt. Dit is gebeurd in het kader van het landelijke programma Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Andere gegevens van het Nationaal Georegister, zoals die van de AAN (Agrarische Areaal Nederland) en Natura 2000, heeft DLG eveneens ontsloten.

De fiets- en wandelroutedata zijn afkomstig van de Stichting Landelijk Fietsplatform en Stichting Wandelnet. Het gaat hier om alle regionale fietsknooppuntnetwerken, de landelijke fietsroutes, de langeafstandswandelpaden (LAWs) en de nationale streekpaden.

PDOK is een samenwerkingsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Rijkswaterstaat en het Kadaster. Het GIS Competence Center van DLG levert hieraan een grote bijdrage, als agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

PDOK zorgt voor actuele, betrouwbare en beschikbare geodata. De gegevens zijn onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor bedrijfsleven en particulieren, volgens de zogenoemde PDOK Fair Use policy. Inmiddels zijn 41 datasets van fiets- en wandelroutes ontsloten. Komende maand volgen nog zes datasets.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet