NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken rijk en provincies over bestemming 200 miljoen voor natuur

18 januari 2013

In een positief kennismakingsgesprek dat Sharon Dijksma (Economische Zaken, PvdA) afgelopen maandag had met de gedeputeerden voor Vitaal Platteland zijn meteen afspraken gemaakt over de bestemming van de 200 miljoen voor 2013. Daarover is in overleg met het IPO nog deze week een brief aan de Tweede Kamer gezonden.

De nieuwe staatssecretaris wil met de provincies voor eind maart aanvullende afspraken maken over de uitvoering van het gedecentraliseerde natuurbeleid en de 200 miljoen euro structureel die hiervoor beschikbaar is. Haar inzet stemt grotendeels overeen met die van haar voorganger Co Verdaas.

De afspraken komen erop neer dat gestand wordt gedaan aan de eerder al met staatssecretaris Henk Bleker (CDA) gemaakte afspraken dat er in 2013 65,6 miljoen euro beschikbaar komt voor natuurbeheer en hydrologische maatregelen (en aanvullend daarop ook nog 10 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)). Ook wil Dijksma eenmalig 7,5 miljoen euro reserveren voor natuurontwikkeling in Caribisch Nederland.

De resterende 126,9 miljoen euro komt ten goede aan de ontwikkelopgave (inrichting en verwerving) van de door de provincies herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze herijkte EHS is het vertrekpunt voor het nadere overleg tussen de staatssecretaris en de provincies.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet