NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

30 miljoen voor natuurontwikkeling Markermeer

18 januari 2013

Het rijk heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Marker Wadden door Natuurmonumenten. “Dit is weer een stap in de richting van veerkrachtige natuur in het Markermeer”, aldus gedeputeerde Bert Gijsberts van de provincie Flevoland, “alleen met veerkrachtige natuur, kunnen we ook de economische potentie voor recreatie benutten in dit Blauwe Hart van de Randstad.”. Eerder al stelde de Postcodeloterij 15 miljoen euro beschikbaar voor Marker Wadden.

De ontwikkeling van Marker Wadden is de tweede maatregel van het zogenoemde Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer – IJmeer wat hiermee een stap verder komt dan visievorming. In september 2012 werd door het rijk en de provincies Flevoland en Noord-Holland gezamenlijk al 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor luwtemaatregelen lang de Noord-Hollandse kust.

Het Markermeer en IJmeer vormen een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Een ‘blauw hart’ tussen Amsterdam, Almere, Lelystad en Hoorn. Tienduizenden mensen vinden er de rust en de ruimte voor recreatie. Tegelijk is het een gebied waar natuurontwikkeling al jaren stagneert. Het aantal zoetwaterdieren en waterplanten loopt terug. De begroeiing wordt monotoon. Grote groepen trekvogels verdwijnen. Daardoor verliest het gebied langzaam maar zeker z’n aantrekkingskracht voor planten, dieren én mensen.

De ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer loopt al jaren achteruit vanwege problemen met de slibhuishouding en een tekort aan natuurlijke land-waterzones. Hiervoor is door rijk en regio een nieuw perspectief voor natuurbeleving, recreatie en ruimtelijk economische ontwikkeling opgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet