NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenfonds stoomt door

24 dec 2012
Opnieuw is aan drie projecten subsidie toegekend door het Waddenfonds (WF). Dat heeft het Dagelijks Bestuur vandaag besloten. De projecten zijn Verkwelderingsplan ‘Naar buiten Holwerd’, Duurzaam waterbodembeheer in zeehavens voor een rijk Waddengebied en 2B6 Demonstratieturbine in de Eemshaven. Aan de drie projecten is in totaal 5,2 miljoen Euro subsidie toegekend.

Het subsidietraject is met de vernieuwde werkwijze van het WF doorlopen. Hierbij wordt bij de aanvragen aan de ‘voorkant’ van het proces al zoveel mogelijk duidelijkheid en samenhang gecreëerd. Ook moeten projecten klaar zijn om te starten met de uitvoering. Daarvoor zijn eerder drie programmaregisseurs benoemd. Zij weten wat er in het Waddengebied speelt. Zij geven informatie aan aanvragers over het Waddenfonds en de subsidieregelingen. Daarnaast leggen zij verbindingen. Dit omdat een integrale benadering de voorkeur heeft. Het gaat daarbij om verbindingen tussen projecten, aanvragers en tussen de drie betrokken provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Waddenfonds Tineke Schokker: “Al weer de tweede ronde van toegekende subsidies. De organisaties weten ons steeds beter te vinden. Ook wordt in het gebied steeds duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden binnen 13 weken afgehandeld”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet