NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese Commissie wil beperking gewasbeschermingsmiddelen voor bijen

12 febr 2013

De Europese Commissie (EC) wil het gebruik van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen beperken vanwege risico voor bijen. Het gaat om 3 neonicotino´den. Deze middelen mogen dan niet meer gebruikt worden bij gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen, zoals bijvoorbeeld ma´s. Ook wil de EC de verkoop en het gebruik van met deze stoffen behandeld zaad verbieden.

Deze maatregelen zouden uiterlijk 1 juli 2013 in moeten gaan. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Na 2 jaar wil de Europese Commissie deze maatregelen herzien. Daarbij wordt dan gekeken naar de relevante wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Ook wil de Europese Commissie het gebruik beperken tot professionele toepassers.

Risico voor bijen
De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft eerder geconcludeerd dat voor de stoffen waar het hier om gaat bij sommige toepassingen op bepaalde gewassen er een hoog risico voor bijen is of niet kan worden uitgesloten. Staatssecretaris Dijksma heeft in de Europese Landbouw- en Visserijraad van eind januari haar bezorgdheid uitgesproken. Ze heeft daarbij aangedrongen op een zeer spoedig voorstel van de Europese Commissie.

Staatssecretaris Dijksma is blij met de snelle actie van de Europese Commissie. "In principe steun ik deze conceptvoorstellen. Het Europees regelen van deze inperking heeft mijn voorkeur omdat dat het meest effectief is." De staatssecretaris heeft wel op een aantal punten nog verduidelijking gevraagd.

De Europese Commissie komt op basis van de reacties van de lidstaten eind februari 2013 met een definitief voorstel voor acties in Europees verband.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet