NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Initiatievenloket geeft ruimte voor economische ontwikkeling

7 febr 2013

Bedrijven die nu of in de toekomst (uitbreidings-) plannen hebben in het stroomvoerend of bergend winterbed van de Maas kunnen hun initiatieven van 1 februari tot en met 15 mei 2013 indienen bij het digitale initiatievenloket van projectbureau Ooijen-Wanssum. Daar wordt bekeken of de plannen kunnen worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling, zodat ze op voorhand al voldoen aan de eisen van de Waterwet. Zo ontstaat weer ruimte voor economische ontwikkeling in een gebied dat jarenlang op slot heeft gezeten.

Het initiatievenloket, dat bereikbaar is via http://www.ooijen-wanssum.nl/ werd op vrijdag 1 februari 2013 geopend door gedeputeerde Patrick van der Broeck.

Sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 is het gebied tussen Ooijen en Wanssum juridisch beschermd als winterbed van de Maas. Door de geldende regels is het nagenoeg onmogelijk om in dat beschermde gebied bestaande bedrijven uit te breiden of nieuwe plannen van de grond te krijgen. Gebiedsontwikkeling

Ooijen-Wanssum zorgt nu op unieke wijze voor een doorbraak. Door een bijzondere samenwerking tussen alle overheden worden de komende jaren aanzienlijke rivierverruimende maatregelen genomen. De Maas krijgt hierdoor zoveel ruimte dat er weer mogelijkheden ontstaan om in het winterbed van de rivier te bouwen.

Initiatievenloket
Het initiatievenloket is bedoeld om inzicht te krijgen in de plannen die bedrijven nu of in de toekomst in dit gebied hebben. Het biedt toekomstige initiatieven daarbij alvast de mogelijkheid om aan de eisen van de Waterwet te voldoen. Voor ver uitgewerkte initiatieven bestaat onder voorwaarden bovendien de mogelijkheid om een bestemmingswijziging aan te vragen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet