NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bouwen met natuur effectiever dan met techniek

30 jan 2013

Bouwen met de natuur beschermt beter dan met techniek. Die stelling van minister Melanie Schultz (Volkskrant 26 januari) kreeg van alle kanten steun tijdens het derde en laatste debat over de maatschappelijke betekenis van natuur in De Balie (Amsterdam). De eerste twee debatten van Goudader Natuur gingen over economie en gezondheidszorg.

Ingenieurs, waterschapsbestuurders, drinkwaterleveranciers, onderzoekers en, uiteraard, natuurbeheerders vonden elkaar: oplossingen met natuur zijn goedkoper, bieden meer zekerheid op lange termijn, zijn vaak sneller te realiseren en leveren veel natuurwinst op. Volgens Huib de Vriend (waterbouwconsortium Ecoshape) en Katheleene Poels (Royal Haskoning DHV) liggen er grote kansen voor het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma van het rijk.

Waterberging
Op verschillende plekken in het land wordt inmiddels volop gewerkt aan combinaties van hoogwaterbescherming, waterberging én natuurontwikkeling. “Van boksen tegen de natuur evolueert de wereld van het waterbeheer naar judoën met de natuur”, zei Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen. En Theo Schmitz, directeur van Vewin (koepel van drinkwaterbedrijven) zag de judopartner al uitgroeien tot een romantische danspartner. Je kunt de kracht van wassend water, zo schetste ecoloog Frans Vera, heel goed dempen met bijvoorbeeld ooibossen en vooroevers; in de ruimte van deltanatuur komt het water vervolgens helemaal tot rust.

Klimaatbuffers
Hoezeer het denken over de inzet van natuur in plaats van asfalt en beton is veranderd, is te zien aan de klimaatbuffers die zijn en worden gerealiseerd. Scheidend directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten, die eerder dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen was, zat met z’n neus bovenop die verandering. “Kijk eens hoever we al zijn in Nederland. Dit was dertig jaar geleden, toen ik mijn loopbaan begon bij Rijkswaterstaat, ondenkbaar geweest.”

De Onlanden
De Onlanden is zo’n klimaatbuffer. Het gebied in Noord-Drenthe, onder de rook van de stad Groningen, is in enkele jaren tijd ingericht als een waterrijk natuurgebied dat grote hoeveelheden water kan bergen. Dankzij die berging lopen delen van Groningen niet meer onder water bij extreme neerslag. “Tegelijkertijd is de structuur van de landbouwbedrijven in de omgeving verbeterd en heeft recreatie bij de stad een impuls gekregen”, vertelde Nico Altena, hoofd afdeling natuur en landschap van Natuurmonumenten. Omdat ook de natuur zich fantastisch ontwikkelt – diverse bijzondere vogels hebben het gebied inmiddels gevonden, otter en bever kunnen elk moment opduiken – is met De Onlanden volgens Altena een viervoudige goudader aangeboord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet