NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk investeert 30 miljoen euro in natuurontwikkeling Marker Wadden

22 jan 2013

Het rijk heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Marker Wadden door Natuurmonumenten. “Dit is weer een stap in de richting van veerkrachtige natuur in het Markermeer”, aldus gedeputeerde Bert Gijsberts van de provincie Flevoland.

“Alleen met veerkrachtige natuur, kunnen we ook de economische potentie benutten in dit Blauwe Hart van de Randstad”, stelt de gedeputeerde vast. Eerder al stelde de Postcodeloterij 15 miljoen euro beschikbaar voor Marker Wadden.

'Blauw Hart' stagneert
Het Markermeer- IJmeer vormt een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Een ‘blauw hart’ tussen Amsterdam, Almere, Lelystad en Hoorn. Tienduizenden mensen vinden er de rust en de ruimte voor recreatie. Tegelijk is het een gebied waar natuurontwikkeling al jaren stagneert. Het aantal zoetwaterdieren en waterplanten loopt terug. De begroeiing wordt monotoon. Grote groepen trekvogels verdwijnen. Daardoor verliest het gebied langzaam maar zeker z’n aantrekkingskracht voor planten, dieren én mensen.
De ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer loopt al jaren achteruit vanwege problemen met de slibhuishouding en een tekort aan natuurlijke land-waterzones. Hiervoor is door rijk en regio een nieuw perspectief voor natuurbeleving, recreatie en ruimtelijk economische ontwikkeling opgesteld, met als drager het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES).

Verbetering kwaliteit
Met het TBES maakt de provincie Flevoland zich samen met de betrokken overheden al jaren sterk voor veerkrachtige natuur en helder water in het Markermeer en IJmeer. Met Marker Wadden komt het wenselijk eindbeeld echt dichterbij. Het past uitstekend in de aanpak die de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer, onderdeel van het Rijk- en regioprogramma Amsterdam- Almere- Markermeer (RRAAM) eind 2012 heeft voorgesteld. De verbetering van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het Markermeer-IJmeer is één van de doelstellingen van RRAAM. Hiermee wordt ook economische ontwikkelruimte binnen het gebied gecreëerd. In RRAAM werken het Rijk, de provincies, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Amsterdam en Almere samen om de drievoudige ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven.

Startkapitaal rond
De ontwikkeling van Marker Wadden is de tweede maatregel van het TBES voor het Markermeer – IJmeer dat hiermee een stap verder komt dan visievorming. In september 2012 werd door het rijk en de provincies Flevoland en Noord-Holland gezamenlijk al 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste maatregelen voor het herstel van de ecologie. Het ging om de luwtemaatregelen langs de Noord-Hollandse kust. Dankzij de 45 miljoen van het rijk en de Postcodeloterij samen is het startkapitaal van de Marker Wadden rond en kan het project zich de komende jaren verder ontwikkelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet