NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Marker Wadden komen er!

18 jan 2013

Het gaat door! In het Markermeer komt een ongekend mooi eilandenrijk, waar het barst van de vogels. Door de bijdrage van 30 miljoen euro door het kabinet kan Natuurmonumenten deze droom realiseren. Vorig jaar gaf de Nationale Postcode Loterij al 15 miljoen euro voor dit unieke project.

Vogelparadijs
De Marker Wadden, zoals het eilandenrijk gaat heten, zal uitgroeien tot een vogelparadijs dat zijn weerga niet kent. De aanleg van de eilanden lost tegelijkertijd een groot slibprobleem in het Markermeer op. Het meer met een oppervlakte van 70.000 hectare (ter vergelijking: de Veluwe is ongeveer 90.000 hectare groot) komt daardoor letterlijk weer tot leven. Een gebied waar je als natuurliefhebber en rustzoeker je hart ophaalt.

Doorbraak
Een dikke deken slib maakt het water in het Markermeer al vele jaren troebel en verstikt het bodemleven. Vissen, waterplanten en schelpdieren hebben het moeilijk, waardoor voor miljoenen trekvogels voedselgebrek dreigt. Jarenlang lukte het maar niet om een oplossing te vinden. Het plan voor de Marker Wadden, dat Natuurmonumenten anderhalf jaar geleden lanceerde, zorgde voor de doorbraak.

Volgend jaar beginnen
Met de 45 miljoen euro die nu beschikbaar is, start de voorbereiding van de uitvoering. Met nieuwe baggertechnieken wordt het eerste eiland gecreŽerd. Nu moeten alle benodigde vergunningen aangevraagd worden. De verwachting is dat de aanleg eind volgend jaar daadwerkelijk van start gaat. Intussen gaat de zoektocht naar financiering verder. Want het streven is dat de Marker Wadden uiteindelijk een grootte van 10.000 hectare krijgen. In het buitenland is nu al belangstelling voor de techniek die de waterbouwers en baggeraars gaan inzetten.

Ideaal leefgebied
De Marker Wadden komen langs de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad te liggen. Het wordt een landschap met schelpriffen, zandplaten, rietvelden, bossen en stukken open water. Een ideaal leefgebied voor vogels, vissen en waterplanten. Voor natuurliefhebbers, vissers en watersporters komen er voorzieningen om volop te genieten van dit bijzondere natuurgebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet