NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Friese boeren verruilden 1500 voetbalvelden landbouwgrond in 2012

21 jan 2013

In de provincie Fryslân werd in 2012 1000 hectare landbouwgrond verruild bij 12 kavelruilen. Dit komt neer op ongeveer 1500 voetbalvelden. Bij kavelruil ruilen boeren op vrijwillige basis grond om beter te kunnen werken. De kavelruilen werden begeleid door het Projectbureau Kavelruil Fryslân. Hierin werken de provincie Fryslân, Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster samen.

Het aantal kavelruilen in 2012 was iets minder dan in 2011. Toen verwisselde 1650 hectare grond van eigenaar bij 15 kavelruilen. De vermoedelijke oorzaak van deze daling is de onzekerheid of er voldoende subsidiegeld voor kavelruil beschikbaar zou komen. Voor 2013 verwacht het Projectbureau Kavelruil Fryslân veel belangstelling voor kavelruil. Dit jaar is er ongeveer 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Verbetering bereikbaarheid
Bij kavelruilen wordt vaak de bereikbaarheid verbeterd doordat deelnemers aangrenzende stukken grond krijgen. De kavelruilen in 2012 hadden voornamelijk landbouwdoelen. Bij de kavelruil in Friens-Raerd-Reduzum kwam ook grond beschikbaar voor natuur en een wandelpad. Bij een kavelruil tussen Warten en Leeuwarden kwam grond beschikbaar voor een fietspad.

5000ste hectare in 2013
Sinds de oprichting van het Projectbureau Kavelruil Fryslân in 2008 is circa 4400 hectare landbouwgrond verkaveld. Dit jaar verwacht het projectbureau de 5000ste hectare te kunnen ruilen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet