NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vijfde tranche Crisis- en herstelwet in werking

8 maart 2013

Op 6 maart 2013 is de vijfde tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden. Hiermee worden onder meer 4 ontwikkelingsgebieden en 5 innovatieve experimenten aangewezen onder de Crisis- en herstelwet.

Ontwikkelingsgebieden
In het besluit worden het Havengebied Rotterdam, Dijklaan Bergambacht, Blokhoeve Nieuwegein en Haarlemmermeer Masterplan Badhoevedorp-Centrum aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan in deze herstructureringsgebieden de milieugebruiksruimte opnieuw worden verdeeld waarbij uitgegaan wordt van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan maatregelen te treffen en zo nodig tijdelijk van normen af te wijken zodat de herstructurering daadwerkelijk van de grond kan komen. Voorwaarde is dat er op termijn een betere situatie ontstaat.

Innovatieve experimenten
Bij de 5 innovatieve experimenten gaat het om de organische ontwikkeling van het CHV-terrein in Veghel, het opschalen en saneren van windturbines in de provincie Flevoland, ruimte voor particulier opdrachtgeverschap in Castricum en Den Haag en beperking van de toets op basis van het Bouwbesluit voor omgevingsvergunningen in Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer. Ook wordt het plangebied van het experiment in Eindhoven Strijp-s uitgebreid tot de hele spoorzone.

Overige aangewezen projecten
Op het project Flevokust in Lelystad zijn bestuursrechtelijke bepalingen van toepassing, bijvoorbeeld dat de rechter binnen zes maanden uitspraak moet doen. Ook kan de gemeente gebruik maken van de verlichte m.e.r.-procedure. Verder wordt de begrenzing van het al eerder aangewezen project FlorijnAs in Assen, een lokaal project met nationale betekenis, aangepast.

Aanmelding zevende tranche
Voor de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet kunnen tot en met 31 maart 2013 projecten worden aangemeld. U kunt hierover contact opnemen via de postbus (postbus.chw@minienm.nl of telefonisch (070-4561257).

Achtergrond
Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt. De Tweede Kamer heeft afgelopen zomer ingestemd met de verlengde werking van de Crisis- en herstelwet tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Daarna zal de Crisis- en herstelwet worden opgenomen in de Omgevingswet en in de Algemene wet bestuursrecht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet