NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Benoeming directeur-generaal Ruimte en Water

8 mart 2013

De heer drs. P.R. (Peter) Heij (1957) wordt de nieuwe directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 1 mei 2013.

Peter Heij is momenteel algemeen directeur van de Dienst Landelijk Gebied en directeur van het Bureau Beheer Landbouwgronden bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij begon zijn loopbaan in 1981 bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven in Den Haag. Heij studeerde Bestuurskunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Hij volgt de heer Kuijpers op die directeur-generaal Milieu en Internationaal is geworden.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet