NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordoostpolder 44e schaliegasvrije gemeente van Nederland

8 maart 2013

De gemeente Noordoostpolder is de 44e schaliegasvrije gemeente in Nederland, blijkt uit een inventarisatie van Milieudefensie. Burgemeester Aucke van der Werff (CDA) van de gemeente Noordoostpolder maakte deze week bij omroep Flevoland bekend dat ook zijn gemeente tegenstander is van boringen naar schaliegas. In november vorig jaar telde Milieudefensie 26 schaliegasvrije gemeentes. Milieudefensie is blij met de sterke groei van het aantal gemeenten dat zich duidelijk uitspreekt tegen schaliegasboringen.

De gemeente Noordoostpolder kwam vorige week in het nieuws toen het Britse boorbedrijf Cuadrilla aankondigde dat het twee locaties binnen de gemeentegrenzen -aan de Vollenhoverweg bij Marknesse en aan de Kalenbergerweg bij Luttelgeest- op het oog heeft om te gaan boren. Burgemeester Van der Werff wees erop dat zijn gemeente het grootste windmolenpark van Nederland op haar grondgebied heeft en heel veel ruimte wil bieden aan zonnepanelen. De winning van fossiele brandstoffen past daar volgens hem heel moeilijk bij. Hij gaf voor de camera aan dat schaliegas wat hem betreft 'rustig in de grond kan blijven zitten' (2).

Moratorium
Op dit moment geldt in Nederland een moratorium op boren naar schaliegas, omdat de overheid eerst de risico's in kaart wil brengen. Bij de winning van schaliegas wordt een giftig mengsel van water, chemicaliŽn en zand onder hoge druk de bodem in gespoten. Door dit 'fracken' worden de leisteenlagen waarin het gas zit opgesloten kapotgemaakt en kan het gas vrijkomen. In de Verenigde Staten, waar al op grote schaal schaliegas wordt gewonnen, veroorzaken de boringen veel schade door aardbevingen, vervuiling van drink- en grondwater en lekkages van methaan. Volgens sommige wetenschappers is de klimaatimpact van schaliegas bovendien erger dan die van kolen. Geert Ritsema, campagneleider bij Milieudefensie: Wij zouden dolgraag willen dat de landelijke politiek net zo'n helder geluid zou laten horen als de gemeente Noordoostpolder en de andere schaliegasvrije gemeenten. Nederland moet zich richten op de energie van de toekomst in plaats van op die van de vorige eeuw.

Onderzoek
De toenmalige minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, besloot eind 2011 om de risico's van schaliegasboringen te laten onderzoeken, mede door protest van Milieudefensie en bezorgde omwonenden. Bovendien zegde Verhagen toe dat er niet naar schaliegas wordt geboord voordat het onderzoek naar de risicos is afgerond. Het huidige kabinet heeft die toezegging overgenomen. Volgens de planning wordt het onderzoek voor 1 juli 2013 gepubliceerd, waarna besloten wordt of het moratorium wordt opgeheven of dat er een verbod komt op de winning van schaliegas en het nauwverwante steenkoolgas (3). Op dit moment zijn daarvoor concessies afgegeven op eenderde van het Nederlandse grondgebied (4). Of de deadline van 1 juli wordt gehaald, is echter twijfelachtig: de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt  en waarin ook Geert Ritsema van Milieudefensie zitting heeft  had vorige maand stevige kritiek op het eerste onderzoeksvoorstel. Op 20 maart presenteert het Ministerie daarop een aangepast onderzoeksvoorstel.

Lokaal verzet
Ondertussen groeit het verzet tegen schaliegasboringen en worden steeds meer lokale protestgroepen opgericht. In de gemeente Noordoostpolder is deze week 'SchaliegasVrijNoordoostpolder' opgericht. Maandag 11 maart wordt daar in het dorp Marknesse, waar Cuadrilla wil gaan boren, een informatiebijeenkomst voor omwonenden gehouden, waar ook Geert Ritsema aan deelneemt. De bijeenkomst is om 20.00 uur in de Schutsluis, Sluis 2 te Marknesse.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet