NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beleef de Lente Junior - Brengt natuur de klas in!

1 maart 2013

Natuur in het basisonderwijs: het hoort bij de kerndoelen, basisscholen besteden er een les per week aan en kinderen zijn geïnteresseerd in dieren en natuur. Wekelijks lesgeven in de buitenlucht is vaak lastig te realiseren. Natuur ligt niet altijd om de hoek, en je kunt in de drukke roosters van tegenwoordig niet voor elke les naar buiten. Vogelbescherming Nederland haalt daarom met behulp van live webcams in vogelnesten de natuur de klas in: “Er gaat een nieuwe wereld voor de kinderen open!” zegt leerkracht Inge Kluivers uit Hillegom.

Via de website www.beleefdelentejunior.nl kunnen kinderen en leerkrachten in een veilige en educatieve omgeving meekijken met live webcams in acht vogelnesten. “De kinderen vinden het heel interessant om mee te kijken in de vogelnesten. Vaak gingen ze thuis ook kijken en kwamen ’s morgens vertellen wat er gebeurd is,” zegt leerkracht Debby van groep 4 van de Jozefschool in Aalsmeer. Tussen 1 maart en 1 juli 2013 volg je dit jaar deze vogels: steenuil, oehoe, torenvalk, slechtvalk, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, ooievaar en koolmees.

Kennelijk maken de beelden veel indruk. Kinderen spelen de avonturen van de vogels na op het schoolplein. Ze onthouden precies wat de vogels meemaken: “Vorig jaar liepen twee leerlingen van groep 8 even de klas in, om iets te brengen, toen we net weer aan het kijken waren. Ze vertelden spontaan over verschillende situaties in ‘hun’ jaar. Dat was 4 jaar daarvoor! Ik vond het toch wel indrukwekkend dat het zo’n indruk maakt”, aldus leerkracht Debby.

Door het live meekijken in de natuur, kom je als leerkracht wel voor dilemma’s te staan. Laat je de kinderen beelden zien van moeder ooievaar die haar gestorven jong probeert op te eten? Of van een stervend steenuilkuiken als de ouders onvoldoende voedsel voor hun kuiken vinden? Het is de natuur, en het is belangrijk dat kinderen leren hoe de natuur werkt, maar soms zijn de beelden te schokkend voor jonge kinderen. Vogelbescherming Nederland censureert de beelden niet, maar waarschuwt wel als de beelden schokkend zijn. Het is aan de leerkracht om te bepalen wat hij of zij laat zien.

Leerkracht Debby: “Ik keek vooral door middel van de clipjes. Ik had het vaak van tevoren al zelf gezien en pikte er een paar uit die ik belangrijk vond. Omdat ik wist wat ik ze liet zien heb ik sommige dingen niet laten zien, omdat niet ieder kind wil zien dat een moeder haar jong doodmaakt. Hier kun je over discussiëren, maar ik laat het in het midden, vertel er wel over, maar laat het niet zien. Dat mogen ze eventueel thuis doen, als de ouders er bij zijn.”

Het is niet alleen maar kommer en kwel. De paringen en het geflirt van de dieren zorgen voor hilariteit in de klas: “Jaarlijks is het natuurlijk heel lachwekkend hoe ze reageren op de eerste paringen. Ik vind het leuk te zien dat het na een week al heel ‘gewoon’ is”, zegt leerkracht Debby. De kinderen zien via Beleef de Lente Junior beelden die ze anders niet zouden zien. “De realiteit van natuur, de nesten en de vogels is zeer verrassend en verrijkend voor de kinderen”, zegt leerkracht Inge daarover. Niet alleen voor de kinderen, ook voor leerkrachten zelf is het nieuw om zo mee te kunnen kijken bij de vogels. Dat geeft aanknopingspunten voor andere lessen dan natuur.

“Beleef de Lente Junior is heel goed bruikbaar voor lessen in groep 1 t/m 8, zowel klassikaal als voor individuele lessen. En niet alleen onder de noemer van ‘natuurlessen’. De beelden zijn ook zeer waardevol op het gebied van taalontwikkeling, woordenschat, schrijfopdrachten en rekenopdrachten. Ik heb de kinderen bijvoorbeeld laten uitrekenen en schatten wat de broedtijd van de vogels is. Dit was een leuke bovenbouwopdracht. De vogels bieden natuurlijk een mooi aanknopingspunt voor tekenen en andere creatieve opdrachten…!”, zegt leerkracht Inge uit Heemstede.

Vogelbescherming Nederland zet de webcams van Beleef de Lente Junior weer aan op 1 maart 2013. Ze blijven te volgen tot 1 juli. Kijk voor meer informatie op: www.beleefdelentejunior.nl.

Vogelbescherming Nederland vindt het belangrijk dat leerkrachten inspirerend en goed materiaal hebben om natuurlessen mee te geven. Vogelbescherming heeft daarom een uitgebreid educatief programma.

Kijk op www.vogelbescherming.nl/educatie voor het complete aanbod.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet