NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurvriendelijke oevers Lemstervaart

4 maart 2013

De provincie Flevoland legt tot de zomer 12 kilometer natuurvriendelijke oevers aan langs de Lemstervaart in Noordoostpolder. Het gaat om vloeiende overgangen van land naar water.

Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het leven van planten en dieren in het water. Daardoor ontwikkelen zich op verschillende plekken meer diverse plant- en diersoorten. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.

Voor de zomervakantie is aannemer Oosterhuis B.V. uit Nijeveen klaar met de aanleg. De grond wordt afgevoerd over het water naar de Larservaartplas in Lelystad. Deze plas wordt gedicht met de grond uit de Lemstervaart.

Prettig leefklimaat
De provincie legt natuurvriendelijke oevers aan om het leven voor flora en fauna in en om het water zo makkelijk mogelijk te maken. Veel oevers van vaarten en tochten in de Noordoostpolder hebben nu nog een harde steile oever. Bij natuurvriendelijke oevers ontstaat een strook ondiep water, waar planten en dieren een prettig leefklimaat vinden. Waterplanten kunnen er groeien. Dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben ook een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi ook nog eens goed voor de kwaliteit van het water. Het resultaat is helder en gezond oppervlaktewater. Een natuurlijke uitstraling is voor de meeste mensen ook een veel prettiger beeld. Oevers hebben ook als functie om meer water te bergen als dat nodig is.

Het project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet