NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Planten en dieren op vliegbasis Soesterberg in beeld

5 maart 2013

De voormalige vliegbasis Soesterberg was decennia lang afgesloten voor het publiek en was in gebruik voor ondermeer het starten en landen van F16 vliegtuigen. Door dit bijzondere gebruik ontstond bijzondere natuur.

Binnenkort opent de vliegbasis haar deuren als natuur- en recreatiegebied. Om inzicht te krijgen in wat deze nieuwe situatie voor effect heeft op de aanwezige planten en dieren wordt de populatie sinds 2010 door een ecologisch bureau gemonitord.

De gegevens worden later dit jaar ondergebracht in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De resultaten worden jaarlijks geactualiseerd. Het monitoren van de hoeveelheid en variŽteit in planten en dieren gebeurt op verzoek van Provinciale Staten van Utrecht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet