NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Massaal verzet tegen natuurbeleid Overijssel

22 feb 2013

Bijna 2500 mensen hebben via de actie van Natuurmonumenten een zienswijze ingediend bij de provincie Overijssel. Ze maakten daarmee bezwaar tegen het besluit van de provincie om de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel te schrappen.

Massale steun
Natuurmonumenten en andere groene organisaties zoals Landschap Overijssel riepen op om bezwaar te maken en een zienswijze in te dienen bij de provincie. Naar schatting gaven in totaal bijna 5000 mensen gehoor aan deze oproep. Beleidsmedewerker Menno Huge: “Dat is enorm veel! De vorige keer dat de omgevingsvisie ter inzage lag, in 2009, waren er 301 reacties. Er is dus massale steun om de natuur in Overijssel te beschermen. Wij hopen dat de provincie luistert!" De verwachting is dat de provincie in de zomer een besluit neemt.

Natuur in de verdrukking
Vanaf half januari lag de nieuwe omgevingsvisie van de Gedeputeerde Staten van Overijssel ter inzage en konden mensen een bezwaar indienen. De provincie wil de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel schrappen. Deze nieuwe natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur; een plan om de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen door het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door dit besluit van de provincie komen dieren en planten in Overijssel verder in de verdrukking.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet