NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groningse grauwe kiekendief opgespoord in Senegal

3 maart 2013

Een onderzoeksexpeditie naar het overwinteringsgebied van de zeldzame grauwe kiekendief is een groot succes geworden. Grauwe kiekendief ‘Edwin’ die in Oost-Groningen heeft gebroed, is eind februari teruggevonden in Senegal. Na drie dagen zoeken in een immens groot gebied, werd Edwin waargenomen bij een slaapplaats van 71 grauwe kiekendieven en vijf bruine kiekendieven.

Onderzoeker Chris Trierweiler van de Werkgroep Grauwe Kiekendief had Edwin in 2009 nabij Bellingwolde uitgerust met een gps-logger. De gebruikte gps-logger is aan de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld door technicus Edwin Baaij. Op de gps-logger wordt gedetailleerde informatie opgeslagen over de positie en bewegingen van de vogel.

Tijdens het tweeweekse verblijf in Senegal heeft promovenda Almut Schlaich, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en haar team tevens een paar andere grauwe kiekendieven gevangen en van een gps-logger voorzien. Gedurende een week zijn er gps-posities in hoge resolutie verzameld. Gecombineerd met uitgebreid veldonderzoek, komen de onderzoekers zo te weten hoe de grauwe kiekendieven hun leefgebied tijdens de overwintering gebruiken. Uit die kennis kan de Werkgroep Grauwe Kiekendief praktische adviezen geven over de bescherming van deze zeldzame vogelsoort.

Over enkele weken vertrekt Edwin weer richting zijn broedgebied in Nederland. Als hij veilig aankomt, kan Almut Schlaich ook dit deel van zijn trekroute uitlezen van de gps-logger. Eind april, begin mei hoopt de Werkgroep Grauwe Kiekendief hem weer terug te zien boven de akkers van Oost-Groningen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet