NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe directeur Staatsbosbeheer

1 maart 2013

De heer Sylvo Thijsen wordt de nieuwe directeur van Staatsbosbeheer. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten hem voor te dragen voor benoeming.

Hij treedt op 1 april 2013 in dienst en neemt per 1 mei de eindverantwoordelijkheid van Chris Kalden over, die dan met pensioen zal gaan.

De heer Thijsen (1959) heeft sinds 1984 diverse functies bekleed bij Grontmij. Zo was hij in de periode 1995 2003 directeur Advies & Techniek en van 2003 2011 voorzitter van de raad van bestuur. Hij studeerde landschapsarchitectuur aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Hij bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is bij WUR lid van de raad van advies Environmental Sciences Group en tot 1 april is hij voorzitter van de Commissie Overheidsaanbestedingen VNO-NCW/MKB-Nederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet