NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start aanleg natuurverbindingen Weerribben-Wieden

15 maart 2013

Met het onthullen van een bouwbord hebben Overijssels gedeputeerde Hester Maij en wethouder Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland vanmiddag in Muggenbeet het startsein gegeven voor de aanleg van de natuurverbindingen Weerribben-Wieden N 333. Er komt bij Muggenbeet een faunapassage onder de provinciale weg N 333 (Blokzijl-Steenwijk) en een nieuwe op- en afrit. Bovendien wordt langs de hoofdfaunapassage een recreatiepad aangelegd.

De provincie en de gemeente nemen deze maatregelen om de vrije doorgang van dieren tussen de Weerribben en de Wieden en de verkeersveiligheid te verbeteren. De kosten bedragen ongeveer zes miljoen euro. Hiervan neemt de gemeente 10% voor haar rekening en de provincie de rest. In het voorjaar van 2014 is het project klaar. Het project komt tot stand in afstemming met de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied Oost, waterschap Reest en Wieden, Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden en lokale belanghebbenden.

Faunapassages
De hoofdfaunapassage wordt ongeveer 80 meter breed en loopt van noord naar zuid. De passage bestaat uit droge, drassige en natte gedeelten. De nieuwe brugconstructie wordt 70 meter lang en 4 meter hoog. Verder worden er onder de Roomslootbrug kleine aanpassingen gemaakt, waardoor reeŽn en andere soorten gemakkelijker kunnen oversteken. Tenslotte komen er onder de N 333 (tussen de Roomslootbrug en de hoofdfaunapassage) drie nieuwe ecoduikers (betonnen buizen) voor amfibieŽn en kleine zoogdieren. Aan de noordkant is er een aansluiting met het lopende project Natuurinrichting Wetering West.

Na het voltooien van deze maatregelen behoort de barriŤre voor de dieren tussen de Weerribben en de Wieden tot het verleden. Grotere dieren (zoals reeŽn en otters ) trekken vooral van het ene naar het andere gebied om daar een partner te vinden en zich te vestigen. Kleinere dieren (zoals waterspitsmuis, meervleermuis, rugstreeppad, heikikker, ringslang, grote vuurvlinder en donkere waterjuffer) kunnen zich veel beter verplaatsen en fourageren.

Het aanleggen van de natuurverbindingen betekent een positieve bijdrage aan de beschermde natuurwaarden in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied: "Het voortbestaan van een aantal diersoorten is afhankelijk van dit soort oplossingen. Het Nationaal Park is belangrijk genoeg om hier samen met de gemeente Steenwijkerland te investeren op deze plek. Dit is goed voor de ontwikkeling van de natuur en zijn soorten in dit prachtige gebied."

Werkzaamheden
Het verkeer zal beperkt hinder ondervinden van de werkzaamheden. Aan de noordkant van de bouwlocatie wordt een tijdelijke weg aangelegd met op- en afritten. Hier geldt een snelheidsbeperking. Het verkeer moet zes maanden van de noodweg gebruik maken. Tijdens het plaatsen van de brug wordt de N 333 tussen Blokzijl en Steenwijk een weekend afgesloten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet