NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prijs van Vogelbescherming Nederland voor agrarisch natuurbeheer uitgereikt

14 maart 2013

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind uit Brabant heeft de Bronzen Grutto gewonnen, een prijs van Vogelbescherming Nederland voor agrarisch natuurbeheer. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldbedrag van 1000 euro. Hei, Heg en Hoogeind krijgt de Bronzen Grutto vanwege een grote verbondenheid met de streek en de manier waarop deze plattelandsvereniging de leefbaarheid waarborgt voor planten, dieren en mensen. De Bronzen Grutto is uitgereikt tijdens de landelijke dag van agrarische natuurverenigingen.

Goed boeren
Vogelbescherming Nederland vindt het belangrijk om te laten zien dat er op het Nederlandse platteland samenwerkingsverbanden bestaan van boerenbedrijven die zich verantwoordelijk voelen voor natuur en vogels. Om die reden reikt Vogelbescherming jaarlijks de Bronzen Grutto uit. Vorig jaar ging de prijs naar de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen voor hun grauwe gors-project, een boerenlandvogel die het moeilijk heeft. Dit jaar gaat de prijs voor het eerst niet naar een speciaal project maar naar de vereniging als geheel.

Agrarische natuurverenigingen
Agrarische natuurverenigingen (ANV’s) zijn een samenwerkingsverband van boeren met als doel het stimuleren en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Voor de derde keer is er een landelijke dag georganiseerd voor ANV’s. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘collectieven’ in het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Koepelverenigingen Veelzijdig Boerenland tekende voor de organisatie van de kennisuitwisselingsbijeenkomst in Nijkerk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet