NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Collectieve beheerplannen vastgesteld voor weidevogelbeheer

13 maart 2013

GS van de provincie Utrecht hebben de collectieve beheerplannen 2013 vastgesteld voor het weidevogelbeheer van de gebieden Eemland, De Venen, Vechtvallei, Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Vianen en Lange Ruige Weide. De collectieve plannen bestaan sinds 2010.

De beheermaatregelen voor weidevogels door verschillende agrariŽrs zijn hierin goed op elkaar afgestemd. Daardoor worden nesten en kuikens beschermd.

Nieuw in 2013 is het Regionaal Maatwerk: er zijn nu ook beheerpakketten beschikbaar voor gebieden met zeer hoge dichtheden weidevogels, en voor de zwarte stern.

De beheerplannen maken het mogelijk voor agrariŽrs om subsidie aan te vragen vanuit de SVNL, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer. De vastgestelde plannen zijn te zien op de provinciale website.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet