NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste edelherten via ecoduct verder de Hierdense Poort in

5 april 2013

Een groep van naar schatting zes edelherten is deze week via ecoduct Hulshorst de Hierdense Poort in gelopen en heeft op pas ingezaaid grasland met maisresten gefoerageerd. Het was donderdag de eerste keer dat edelherten op grotere afstand van ecoduct Hulshorst zijn gesignaleerd sinds de openstelling van het ecoduct drie weken geleden.

Sinds 15 maart zijn de ecoducten Hulshorst (A28 bij Hierden) en Jac. P. Thijsse (A12 bij Wolfheze) opengesteld voor edelherten. De waarnemingen die in de afgelopen drie weken op beide ecoducten zijn gedaan, laten zien dat ecoduct Jac. P. Thijsse nog niet door de edelherten in gebruik is genomen. Wel is tot tweemaal toe een groep herten in de buurt van het ecoduct gesignaleerd en maakten reeŽn, vossen, dassen en marters al gebruik van het ecoduct.

Hulshorst
Ecoduct Hulshorst werd een dag of drie na de opening al door een groep van ongeveer dertien edelherten gevonden. Deze groep stak elke avond het ecoduct over en keerde ook elke ochtend weer terug naar de Leuvenumse bossen, waar ze vandaan komen. Tot halverwege afgelopen week bleef deze groep hangen bij de voet van het ecoduct, voor zo ver kon worden waargenomen. Donderdag werden ze dus voor het eerst op grotere afstand gesignaleerd.

Schade
Schade die door activiteiten van edelherten wordt veroorzaakt, komt in aanmerking voor vergoeding via het Faunafonds (zie Links). Het reguliere eigen risico (vijf procent) dat het Faunafonds normaal gesproken hanteert, wordt niet in rekening gebracht bij schademeldingen uit de Hierdense en de Renkumse Poort, de gebieden waar de ecoducten Hulshorst en Jac. P. Thijsse toegang toe bieden. Eventuele schade wordt hier dus voor honderd procent vergoed.
Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet