NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hollandsche IJssel schoner en mooier

11 april 2013

Tijdens een vaartocht over de Hollandsche IJssel op donderdag 11 april 2013 werd, in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen, het Project Hollandsche IJssel officieel afgerond. In 15 jaar zijn de rivier en haar oevers schoongemaakt en opnieuw ingericht. “De Hollandsche IJssel is in ere hersteld. Milieu en ruimtelijke inrichting gaan hier hand in hand. U mag daar trots op zijn: de rivier heeft haar oorspronkelijke karakter terug”, sprak de minister.

Aanleiding
In de jaren 80 van de vorige eeuw bleek de bodem van de Zellingwijk in Gouderak ernstig vervuild. Na een inventarisatie van de 20 kilometer lange rivier, gelegen tussen Capelle aan den IJssel en Gouda, nam één van de gemeenten het initiatief om het probleem op te pakken. Onder regie van de provincie Zuid-Holland zijn destijds 13 overheidspartijen aan de slag gegaan. In 1999 werden de afspraken vastgelegd voor een unieke samenwerking. Govert Veldhuijzen, voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche IJssel: “De kracht van de samenwerking lag in de duidelijke afspraken die vooraf zijn gemaakt. Iedere partij behield haar eigen bevoegdheden.” Onder het motto “Schoner Mooier Hollandscher IJssel” is een integrale aanpak in gang gezet. Die benadering was destijds bijzonder. Niet alleen saneren, maar ook een duidelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en op de waarde van wonen, werken, natuur en recreatie.

Schoner en mooier
Na bijna 20 jaar samenwerken zijn de rivier en haar oevers daadwerkelijk schoner en mooier. Dit is binnen het beschikbaar gestelde budget gerealiseerd, maar het werk is nog niet klaar. Een voorbeeld hiervan is het plan Havenfront Centrum in de gemeente Ouderkerk. Hier wordt de oever opgeknapt en toegankelijk gemaakt, een steiger voor de recreatievaart gerealiseerd en extra voorzieningen voor de binnenvaart. De minister onthulde een doek en daarmee zijn de nieuwe werkzaamheden officieel van start gegaan. Eind 2013 zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Toekomst
Er zijn het komende jaar nog verschillende activiteiten zichtbaar langs de rivier. De aandacht voor bijvoorbeeld geďsoleerde verontreinigingen en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen mag niet verslappen. Ook zullen op korte termijn dijkversterkingen noodzakelijk zijn.

Partners
De samenwerkende partners in het Project Hollandsche IJssel waren de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk, Zuidplas en Gouda, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap voor de Krimpenerwaard en Schieland, Hoogheemraadschap van Rijn en de provincie Zuid-Holland. Kijk op: www.schonermooier.nl voor meer informatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet