NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra miljoenen voor Brabantse natuur

5 april 2013

Van de ruim 111 miljoen euro die het rijk dit jaar via het provinciefonds ter beschikking stelt voor de verwerving en inrichting van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), gaat 23 miljoen naar Noord-Brabant.

De provincie besteedt het geld aan 7 aansprekende projecten die snel kunnen worden gerealiseerd. Die projecten zijn geselecteerd in overleg met de samenwerkingspartners van de provincie in het landelijk gebied, zoals de terreinbeherende organisaties, de waterschappen en landbouworganisatie ZLTO.

De projecten
•Groene Woud / De Brand / Loonse en Drunense Duinen
•Peelvenen
•Vlijmens Ven / Gement / Moerputten / Bossche Broek
•Brabantse Wal / Zoom-Kalmthout
• Laagveengebieden / Westelijke Langstraat / lage Vuchtpolder
•Kempenland-West
•Groote Heide-Leenderbos / Strabrechtse Heide.

Content
Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) is content met deze impuls van het rijk. ‘We hebben hier met onze samenwerkingspartners hard aan gewerkt en het geeft voldoening om te constateren dat dit op deze manier financieel wordt ondersteund.’

Van den Hout ziet de extra middelen van het rijk ook als een beloning voor de voortvarendheid waarmee de provincie de EHS wil realiseren, onder meer door projecten voor te financieren. ‘Een mooi voorbeeld daarvan is het Vlijmens Ven. Dat project kunnen we nu versneld afronden, waardoor meteen ook voortgang kan worden geboekt in de hoogwaterbeveiliging van ’s-Hertogenbosch.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet