NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer open

10 april 2013

Nederland publiceert, net als de afgelopen jaren, de gegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies over 2012. Er is in 2012 €975 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Het ging daarbij om 56 miljoen voor markt- en prijsbeleid, 820 miljoen voor inkomenssteun en 97 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er een bedrag van 2 miljoen Euro besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma’s en schoolmelk. Aan Europese visserijsubsidies is over 2012 bijna €13 miljoen verleend.

Geen publicatie van natuurlijke personen landbouwsubsidies
Net als vorig jaren worden de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en op verzoek van de Europese Commissie. Gegevens van ontvangers van Europese landbouwsubsidies anders dan natuurlijke personen worden wel openbaar gemaakt. Een nieuw besluit van de Europese Commissie waarmee weer volledige openbaarheid aan subsidiegegevens wordt gegeven, wacht nog op goedkeuring van het Europarlement en de Europese Raad van landbouw- en visserijministers.

Minder betalingen Europese subsidiebedragen
Zowel voor de Europese landbouw- als voor de visserijsubsidies geldt dat de betalingen lager zijn dan in 2011, waarmee de dalende trend van de afgelopen jaren wordt voortgezet. In de loop van de jaren is binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een verschuiving te zien van betalingen voor markt-en prijsbeleid naar inkomenssteun via de bedrijfstoeslagregeling en plattelandsbeleid. Het toekomstige beleid is gericht op vergroening. Landbouwsteun zal niet langer gebaseerd zijn op historische aanspraken, maar zal als beloning dienen voor maatschappelijke prestaties. Daarmee worden belangrijke stappen gezet op weg naar een groenere, innovatievere en duurzamere landbouw.

Databank op website Dienst Regelingen
De databank met EU- subsidiegegevens landbouw en visserij is te vinden op de website van de Dienst Regelingen. De gegevens voor de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2012, dat loopt van 16 oktober 2011 tot en met 15 oktober 2012. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2012.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet